Onemanband.fi - Tietosuojakäytäntö - Privacy Policy

Yksityisyytesi ja tietojesi turvallisuus ovat meille tärkeitä. Tämä tietosuojakäytäntö asiakirja kuvaa tietoja, jotka kerätään tai voivat kerääntyä ONEMANBAND.FI:ssä vieraillessasi, käyttäessäsi palveluitamme tai tehdessäsi ostoksia.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tietosuojakäytännöstämme tai siitä, miten käsittelemme käyttäjätietoja ja henkilötietoja, tai jos haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi jatkuvaan keräämiseen, käyttämiseen tai luovuttamiseen, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä. Voit peruuttaa evästesuostumuksesi klikkaamalla tästä

Your privacy and safety of your data is important to us. This Privacy Policy document describes types of information that is or may be collected, used or shared by ONEMANBAND.FI when you visit, use or make a purchases.
If you have any additional questions or require more information about our Privacy Policy or about how we handle user data and personal information, or wish to withdraw your consent for the continued collection, use or disclosure of your Personal Information, please feel free to contact us, to withdraw your Cookie Consent, click here.

Määritelmät - Definitions

ONEMANBAND.FI toimii Onemanband OMB:n toimesta, Tampereella (jatkossa kutsutaan sanoilla 'Minä', 'Me', 'Meidän', 'Meitä' tai 'Me'). Palvelun asiakkaana olet 'Käyttäjä', 'Vierailija' tai 'Sinä' tämän sopimuksen mukaisesti. Verkkosivustoa tai mitä tahansa meidän tarjoamaa palvelua kutsutaan 'Verkkosivustoksi' tai 'Palveluksi'. Ulkopuolisia palveluita tai integraatioita, kuten esimerkiksi, kutsutaan 'Sovelluksiksi', 'Ulkopuoliseksi Tarjoajaksi' tai 'Ulkopuoliseksi Palveluksi'.

ONEMANBAND.FI is operated by Onemanband OMB, Tampere. (referred to as "I", "Me", "Our", "Us" or "We"). As a customer of this service you're a "User", "Visitor" or "You" according to this agreement. The Website or any services offered by us will be referred to as "Website" or "Service". External services or integrations like will be referred to as Applications "External Provider" or "External Service".

Keräämämme data - Data we collect

Noudattaen tavallisia lokitiedoston käyttötapoja, nämä tiedostot kirjaavat automaattisesti vierailusi Verkkosivustolla. Ne voivat sisältää tietoja verkkoselaimestasi ja tallentaa joitakin laitteellesi asennetuista evästeistä, IP-osoitteesi, Internet-palveluntarjoajasi, aikavyöhykkeesi ja aikaleiman, viittaavat/uloskirjautumissivut sekä klikkausten määrän. Tämän tiedon tarkoituksena on analysoida trendejä, hallinnoida tätä verkkosivustoa, seurata käyttäjien liikkumista tällä verkkosivustolla, kerätä demografista tietoa, eikä se ole yhdistetty mihinkään henkilökohtaisesti tunnistettavaan tietoon. 

Lisäksi, kun selaat Verkkosivustoa, voimme kerätä tietoa niistä alasivuista, joita tarkastelet.Voimme myös kerätä henkilökohtaisia tietojasi, kuten nimesi, organisaation/yhtiön nimen, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi tai muita henkilötietoja, jos annat ne meille rekisteröityessäsi, ostaessasi, ottaessasi meihin yhteyttä tai muilla tavoin. Kysymme henkilötietoja vain silloin, kun tarvitsemme niitä tarjotaksemme sinulle halutun palvelun (esimerkiksi jos teet tilauksen Verkkosivustolla). Keräämme sen oikeudenmukaisin ja laillisin keinoin, tietämykselläsi ja suostumuksellasi. Kerromme myös sinulle, miksi keräämme sitä ja miten sitä käytetään

Following standard procedures of using log files, these files automatically log visits when you visit the Website, it may include information about your web browser, it may log some of the cookies that are installed on your device, IP address, ISP, time zone and time stamp, referring/exit pages, number of clicks. The purpose of this information is for analyzing trends, administering this website, tracking users' movement on this website, and gathering demographic information, and it's not linked to any information that is personally identifiable. Additionally, as you browse the Website, we may collect information about subpages you view.

We may also collect personal information about you such as your name, organization/company name, address, email address or other personal data if you provide it to us during registration, purchasing, contacting us or in other ways. We only ask for personal information when we truly need it to provide a desired service to you (for example if you make an order through the Website). We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we're collecting it and how it will be used.

Henkilötietojen jakaminen - Sharing your Personal Information

Emme jaa, myy, vaihda tai vuokraa mitään henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa julkisesti tai kolmansille osapuolille, ellei se ole laillisesti vaadittua, rikot käyttöehtojamme tai se auttaa meitä tarjoamaan palveluamme. Esimerkiksi verkkokauppaosio voi vaatia kolmannen osapuolen palveluita, kuten PayPalia tai muita maksunvälittäjiä. Voimme myös käyttää tilastopalveluita, kuten Google Analyticsia, Facebook Pixeliä ja muita. Jokaisella näistä palveluista on oma tietosuojakäytäntönsä, kuten: 
- PayPal
- Paytrail
- Google Analytics

Tarjotaksemme tiettyjä ominaisuuksia voimme luottaa muihin kolmannen osapuolen palveluihin, kuten maksu- ja kirjanpitopalveluihin, tukipalveluihin tai viestintäpalveluihin ja muihin palveluihin. 
Pidätämme oikeuden olla seuraamatta, miten vuorovaikutat missä tahansa näistä tarjotuista palveluista. Voimme kerätä ja käyttää ei-henkilökohtaista tietoa auttaaksemme meitä parantamaan palveluamme, mukauttamaan kokemustasi ja analysoimaan palvelun käyttöä. Tämä tietosuojakäytäntö ei rajoita kerätyn ei-henkilökohtaisen tiedon käyttöämme tai paljastamistamme. Pidätämme oikeuden kerätä, käyttää ja paljastaa tällaista ei-henkilökohtaista tietoa kumppaneillemme, mainostajillemme ja muille kolmansille osapuolille yksinomaisen harkintamme mukaan.


We don't share, sell, trade or rent any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law, if you violate our Terms of Use or where it helps us facilitate our Service. For example online store module may require third-party services like PayPal or other Payment Processors, we may also use stats services like Google Analytics, Facebook Pixel and more. Each of these services have their own Privacy Policy, for example: 
- PayPal
- Paytrail
- Google Analytics 

In order to provide certain features we may rely on other third party services like payment and accounting providers or services, support or communication providers and other services, we reserve right to not track how you interact with any of the provided services.

We may collect and use Non-Personal Information to help us improve the Service, customize your experience and analyze use of the Service. This Privacy Policy does not limit our use or disclosure of collected Non-Personal Information. We reserve the right to collect, use and disclose such Non-Personal Information to our partners, advertisers and other third parties at our sole discretion.

Evästeet ja seuraimet - Cookies and Beacons

ONEMANBAND.FI käyttää 'evästeitä' ('Cookies'), jotka ovat pieniä tietotiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi vain, jos selainasetuksesi sen sallivat, ja ne voivat sisältää tietoja, kuten yksilöllinen tunniste, aiemmin vierailtuja alasivuja tällä verkkosivustolla ja/tai muita tietoja. Evästetyypit, joita saattaa käyttää, ovat: istuntoevästeet, turvaevästeet tai asetusevästeet. Voit poistaa tai ottaa evästeet pois käytöstä selainasetuksistasi. Seuraimet ('Beacons') on yksi useista tekniikoista, joita käytetään seuraamaan, kuka vierailee verkkosivulla.

ONEMANBAND.FI uses "Cookies", which are small data files placed on your device only if your browser's settings allow it and may include information like unique ID, previously visited subpages on this Website and/or other information. Types of Cookies we may use: Session Cookies, Security Cookies or Preference Cookies. You can disable or erase cookies in your browser settings. A web beacon is any of several techniques used to track who is visiting a web page.

Tietosuoja-asetus GDPR - General Data Protection Regulation (GDPR)

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on EU:n lainsäädäntö tietosuojasta ja yksityisyydestä kaikille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen yksilöille.
Jos olet Euroopan asukas, olemme tietojen käsittelijä ja sinulla on oikeus tietää, miten henkilötietojasi käsitellään, mitä tietoja olemme sinusta keränneet ja pyytää näiden tietojen korjaamista, päivittämistä tai poistamista. Lisäksi huomioithan, että tietojasi voidaan siirtää Euroopan ulkopuolelle, mukaan lukien Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää GDPR-oikeuksistasi. Lisätietoja tai valituksia varten ota yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseesi.

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and the European Economic Area.
If you are a European resident, we are Data Controller of your data and you have the right to know how your personal information is processed, what we collected about you and to ask that this data to be corrected, updated, or deleted. Additionally, please note that your information may be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States. Please contact us if you have any questions about your GDPR rights. For more information or complaints please contact your local data protection authority.

Tietojen säilytys - Data Retention

Säilytämme kerättyjä tietoja niin kauan kuin on tarpeellista tarjotaksemme sinulle pyytämääsi palvelua, ellei ja kunnes pyydät meitä poistamaan nämä tiedot. Säilytämme tallennetut tiedot kaupallisesti hyväksyttävillä keinoilla estääksemme niiden häviämisen ja varkauden sekä estääksemme luvattoman pääsyn, paljastamisen, kopioinnin, käytön tai muokkauksen. Asiakkaan salasanat, joita voimme säilyttää, tallennetaan tiivisteenä, eikä alkuperäistä salasanaa voi palauttaa.

We retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service or unless and until you ask us to delete this information. Data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. Customer passwords which we may store are is stored as a hash and original password cannot be recovered.

Sähköpostiviestintä - Email Communication

Voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse vastataksemme kyselyihisi tai lähettääksemme sinulle palveluun liittyviä ilmoituksia perustuen siihen henkilökohtaiseen tietoon, jonka meille annat. Voimme myös käyttää henkilötietojasi lähettääksemme sinulle päivityksiä ja muita markkinointiviestejä, jos olemme saaneet suostumuksesi. Jos et enää halua vastaanottaa näitä sähköpostipäivityksiä, voit milloin tahansa peruuttaa tilauksen noudattamalla kunkin viestin mukana tulevia ohjeita. Yleensä nämä ohjeet sisältävät 'peruuta tilaus' -linkin.

We may communicate with you by email or telephone in response to your inquiries or send you service-related announcements based on Personal Information you provide to us. We may also use your Personal Information to send you updates and other promotional communications if we received your agreement. If you no longer wish to receive those email updates, you may opt-out at anytime of receiving them by following the instructions included in each communication. Usually it's an "unsubscribe" link.

Linkit toisille verkkosivuille - Links To Other Websites

Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille tai palveluihin, joita emme käytä. Jos noudatat linkkiä mille tahansa näistä verkkosivuista ja sinut ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivulle, huomioithan, että näillä verkkosivuilla on omat tietosuojakäytäntönsä, emmekä ota mitään vastuuta näistä käytännöistä tai politiikoista. Käy läpi jokaisen verkkosivuston tietosuojakäytäntö ennen henkilötietojen antamista kyseisille sivustoille.

Our Website may contain links to and from third party websites or services that are not operated by us. If you follow a link to any of these websites and you will be redirected to third part website, please note that these websites have their own privacy policies and we do not accept any responsibility or liability for these policies or practices. Please review the Privacy Policy of every website you visit before you submit any Personal Information to any of these websites.

Mainonta - Advertisements

Verkkosivustomme saattaa näyttää mainoksia, jotka toimitetaan sinulle mainoskumppaniemme toimesta, joilla saattaa olla omat tietosuojakäytäntönsä ja jotka voivat asettaa evästeitä ja heijastimia. Nämä evästeet auttavat mainospalvelinta tunnistamaan laitteesi aina, kun mainos toimitetaan sinulle tai laitteesi muille käyttäjille. Tämä tietosuojakäytäntö kattaa vain ONEMANBAND.FI:n käytön ja ei koske mitään kolmansien osapuolien mainostajia tai kumppaneita.

Our Website may display ads delivered to you by our advertising partners who may have their own Privacy Policy and may set cookies and web beacons. These cookies help ad server recognizing your device each time ad is delivered to you or other users of your device. This Privacy Policy covers the use of ONEMANBAND.FI only and does not cover any third party advertisers or partners.

Lapset - Childrens

Tämä verkkosivusto ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille henkilöille. Käyttämällä verkkosivustoa vakuutat olevasi vähintään 18-vuotias.

This Website does not address any individuals under the age of 18. By using the Website, you represent that you are at least 18 years of age.

Älä seuraa - Do Not Track

Tämä verkkosivusto ei muuta tietojen keräämistä ja käyttötapoja, kun selaimesi lähettää 'Älä seuraa' -signaalin.

This Website does not alter its data collection and use practices when your browser sends Do Not Track signal

Liiketoiminnan siirrot - Business Transfers

Jos ONEMANBAND.FI tai suurin osa omaisuudestamme hankitaan tai, epätodennäköisessä tapauksessa, että Onemanband OMB lopettaa toimintansa tai asetetaan konkurssiin, henkilötietosi olisivat yksi siirrettävistä tai hankittavista omaisuuksista, joita kolmas osapuoli voi jatkaa käsittelemään. Hyväksyt ja suostut siihen, että tällaisia siirtoja voi tapahtua, ja ne ovat sallittuja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, ja että omaisuutemme hankkija voi jatkaa henkilötietojesi käyttöä tässä politiikassa kuvatulla tavalla.

In the event ONEMANBAND.FI, or substantially all of our assets, were acquired, or in the unlikely event that Onemanband OMB goes out of business or enters bankruptcy, your personal information would be one of the assets that is transferred or acquired by a third party which may continue to process your Personal Information. You acknowledge and consent that such transfers may occur, and are permitted by this Privacy Policy, and that any acquirer of our assets may continue to use your personal information as set forth in this policy.

Muutokset - Changes

Pidätämme oikeuden päivittää tai muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Ilmoitamme näistä muutoksista tällä sivulla, joten tarkista tämä asiakirja aina ennen kuin annat meille mitään henkilökohtaista tietoa. Tämä politiikka on voimassa 13. helmikuuta 2024 alkaen. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä seitsemän (7) päivän kuluessa muutoksista tai tarkistuksista tähän tietosuojakäytäntöön osoitat hyväksyväsi tällaiset muutokset tai päivitykset. Suosittelemme, että tarkistat tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti, jos olet huolissasi tietojesi käytöstä

We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at anytime without prior notice. We will post these changes on this page so please review this document each time before you provide us with any personal information. This Policy is effective as of 2024/02/13. Your continued use of the Website after seven (7) days of any changes or revisions to this Privacy Policy shall indicate your agreement with the terms of such revised Privacy Policy. We suggest that you check this Privacy Policy periodically if you are concerned about how your information is used.

Suostumus - Consent

Käyttämällä verkkosivustoamme annat suostumuksesi tietosuojakäytäntöömme ja sitoudut sen ehtoihin.

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Onemanband OMB / Edureactors Oy
Riiminka & Aleksiina Design
F!21041573
Etsi